Veelgestelde vragen over Waelbos

Hieronder treft u de vragen en antwoorden die onder andere tijdens de informatieavond op 20 januari 2022 naar voren zijn gekomen.

Spelen 20 01 2022

1.1 Staat de pijl voor spelen 0-6 jaar otter 2 niet verkeerd?

1.2 Is de optie onderzocht om de pumptrackbaan te plaatsen in het Rijnvaartpark? Vele malen ruimer opgezet en veel toegankelijker en bereikbaarder.

Binnen de ontwikkelingen van Waelpark en dus ook Rijnvaart zijn afspraken gemaakt met de gemeente Westland over type en hoeveelheden speelterreinen. Deze afspraken zijn gebasseerd op beleid dat de gemeente heeft ten aanzien van speeltuinen. ONW moet invulling geven aan de door de gemeente aangewezen plaatsen voor deze speeltuinen.

1.3 Aan het water bij de Otter, zouden een speeltuin en een brug gerealiseerd worden. Wat is hier de planning van en de speelplek lijkt nu niet meer aangegeven, wat komt ervoor terug? Het is nu namelijk een hondenpoep plek. Tevens stroomt het water onvold

Aan de otter komt één speelvoorziening. De eerste speelvoorziening (de Wezel) is inmiddels door de participatie gekomen en is besteld. Afhankelijk van levertijden, wordt deze binnenkort geplaatst.  De andere speelvoorzieningen zijn nu in participatie gebracht, deze zullen allemaal in 2022 worden aangelegd.

1.4 Voor kinderen (+/- 7 tot 10 jaar) vanuit Dijckeraal/Vlindertuin is Waelbos best ver weg om alleen te laten gaan. Komt er elders nog speelvoorzieningen voor kinderen boven de 6 jaar?

In Dijckerwaal komt binnen enkele weken ook een voorziening voor kinderen van 7 - 12 jaar komen.

1.5 Tot welk tijdstip (in de avond) worden de speelvoorzieningen opengesteld?

Het speelterrein bevindt zich op openbaar gebied en is dus niet afsluitbaar. Ook komt er geen hek omheen te staan.

1.6 Kan er ook een 3d gedeeld worden met pumptrackbaan?

Deze kunt u in ieder geval terugzien in de opgenomen informatieavond, maar er zijn ook beelden gedeeld op de website.

1.7 Komt er cameratoezicht?

Het speelterrein bevindt zich op openbaar gebied. ONW kan en mag hier geen voorzieningen in treffen, dit kan alleen de gemeente.

1.8 De oudere jongeren speelplaats zou, helemaal boven in de hoek, weg van de Graaf van Zanden, geplaatst worden. Het blijkt nu dat deze recht tegenover huizen komt. De woningen zijn nu aangekocht met het idee dat er een bos tegenover zou komen. Bewoners

In eerdere communicatie is altijd gesproken over een speelvoorzieningen voor oudere kinderen op het NAVOS-terrein. Deze is als 'place holder' toegevoegd op eerdere tekeningen, zonder een definitieve locatie te betreffen. 

1.9 Op het moment is er op loopafstand geen enkele speelgelegenheid in de wijk. Wanneer zijn de speelgelegenheden gereed en wat is de startdatum van realisatie?

De speeltoestellen voor de speeltuin aan de Wezel zijn besteld. Afhankelijk van levertijden wordt deze zo spoedig mogelijk geplaatst. De overige speelvoorzieningen worden waarschijnlijk voor de zomer 2022 besteld.

1.10 In de zomer wordt de privacy geborgd door het mooie volle groen. Is dat in de winter ook geborgd? Is het mogelijk om overal takkenrillen aan te brengen in dezelfde U opstelling of juist hogere grond om de hoge speelplaats heen.

Zoals in het 3D model is laten zien, worden er takkenrillen aangebracht, om ook 's-winters bij te dragen aan privacy.

1.11 Als de eerste pumptrackbaan van het Westland in het Waelbos komt dan zal dat een grote aantrekkingskracht hebben op de gehele gemeente (en wellicht zelfs daarbuiten). Daar is de buurt totaal niet geschikt voor. Wat is jullie mening hierover?

De speelvoorziening voor 7 - 12 jaar (er is met de gemeente gesproken over 7-17 jarigen, maar 7-12-jarigen vormen de primaire doelgroep) komt in het Waelbos. Deze komt hier omdat ONW moet voldoen aan de richtafstanden tussen speelvoorzieningen, conform het beleid van de Gemeente Westland. De voorziening is dus ook bedoeld voor de jeugd in de directe omgeving. Dit staat los van het besluit of de voorziening bestaat uit de pumptrackbaan of wat anders.

1.12 Is in het ontwerp de pumptrackbaan van asfalt of van zand? Van zand zal het op den duur verweren door de regen en is overigens ook gevaarlijker.

Het besluit van de pumptrackbaan moet nog worden genomen, maar in het voorstel is uitgegaan van asfalt.

1.13 Er is gekozen om niet te saneren maar een laag aarde toe te voegen. Is het voor kinderen volledig veilig om hier te spelen?

Er is gekozen om te saneren door middel van een leeflaag. Deze werkwijze is door het rijk vastgesteld. Er zijn door Nederland een veelvoud van dergelijke stortplaatsen geweest. Het afgraven ervan zou als consequentie hebben dat dit elders weer gestort moet worden. In het geval van mobiele vervuilingen zal de vervuiling verwijderd moeten worden, in het geval van immobiele vervuiling kan een leeflaag worden toegepast. Onder het Waelbos is sprake van een immobiele vervuiling, waardoor een leeflaag kan worden gebruikt.
Voor woongebieden, zoals dit, is de norm om een leeflaag van één meter toe te passen. Hierdoor kan er veilig gespeeld worden en zal niemand per ongeluk in aanraking komen met vervuilde grond. Daarbij zit tussen de leeflaag en de vervuiling een signaleringsfolie, zodat er echt niemand per ongeluk in de vervuiling gaat graven.

1.14 Kinderen hoeven na 20:00 waarschijnlijk niet in het donker te fietsen. Is het mogelijk om een 'sluitingstijd' aan te geven aan de baan?

De speelvoorziening zal niet worden verlicht, waardoor er een natuurlijke sluitingstijd ontstaat als het donker wordt. Het terrein is openbaar gebied en kan daarom niet zomaar afgesloten worden.

1.15 Op welke wijze voorkomt men dat kinderen tussen de bosjes, aan de rand boven op de berg, erdoor kruipen? Komt er een hoog hekwerk voor?

Een hoog hekwerk komt de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede. Door middel van de parkachtige inrichting moet duidelijk worden waar wel en waar niet gelopen kan worden. 

1.16 Weten ze in Austerlitz dat de piramide wordt weggehaald?

De locatie was door de verontreiniging onder de grond altijd al een berg. Deze was echter verborgen door de bomen die erop stonden. Daar is nu een meter schone grond op aangebracht. Op enkele punten is iets meer aangebracht, om de stabiliteit van de leeflaag en ondergrond te garanderen.  Om diezelfde reden kunnen er dit jaar ook nog geen bomen geplant worden. De leeflaag zal eerst moeten inklinken. Wij gebruiken voor de afwerking van de berg geen materialen uit Austerlitz. 

1.17 Wordt er bijna de andere speelplekken (0-6 jaar) ook rekening gehouden met het tegengaan van inkijk in de tuinen? Er zijn bij Otter 2 bijvoorbeeld twee heuvels á 1,50m voorzien, zonder beplanting er omheen. Deze heuvels kunnen wellicht ook achterwege

De heuvels zijn 0,60m hoog, waardoor inkijk beperkt zal zijn.

1.18 Is ONW bekend met het Klauterwoud in Vlaardingen? Een dergelijke natuurlijk speelplek zou hier erg goed passen.

De speelvoorzieningen moeten voldoen aan de eisen van de gemeente Westland inzake levensduur. Hier wordt aan getwijfeld bij natuurspeeltuinen.

1.19 Een natuurspeeltuin en een trimbaan met natuurlijke obstakels lijkt mij top. Past perfect bij een bos én bij de (fors verruimde?) doelgroep.

De speelvoorzieningen moeten voldoen aan de eisen van de gemeente Westland inzake levensduur. Hier wordt aan getwijfeld bij natuurspeeltuinen.

1.20 Is het niet slimmer om de hele pumptrack baan een beetje te laten vervallen in de grond op de berg en de randen te verhogen met takkenril? Zo geen privacy en overlast van geluid. Zowel zomer als winter.

De berg kan niet verlaagd worden in verband met de eisen omtrend saneren met een leeflaag. De speelvoorziening die op de berg zal komen, kan dus niet verzinken in de grond.

1.21 Zou het zoeken naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is niet beter passen dan alleen kijken naar wel of niet een pumptrackbaan? Er zijn nog zoveel meer opties.

In de toelichting van het bestemmingsplan is gevraagd een voorziening te realiseren voor kinderen van 7 - 12 jaar. Na het vaststellen van het bestemmingsplan is het verzoek gedaan door de gemeente deze voorziening uit te breiden naar 7 - 17 jarigen, met de nadruk op 7-12-jarigen. In de uitwerking is er daarbij uitgegaan van een keuze uit de volgende voorzieningen:
- Voetbalveld
- Basketbalveld
- Pumptrackbaan
Andere invullingen zoals bijvoorbeeld een skatebaan of een Cruijffcourt hebben wij wel overwogen, maar trekken naar onze mening vooral de oudere jeugd aan, daarom zullen wij uiteindelijk kiezen uit de bovengenoemde opties.

De voorziening 0 - 6 jarigen is later toegevoegd omdat deze op de eerder bedachte plaats in Waelplas niet veilig genoeg aangelegd zou kunnen worden.

Groen 20 01 2022

2.1 Wat zijn de afmetingen van de open vlakte op de berg (lengte x breedte)?

Het speelterrein is ca. 44 meter lang en 25 meter breed. Het is niet ontworpen als rechthoek, maar dit is gemiddeld. In totaal heeft het speelterrein een oppervlakte van ca 1.100 m².

2.2 Wanneer komt de beplanting in de straat aan de Nerts?

Het groen in de wijk Rijnvaart wordt dit plantseizoen aangebracht.