Veelgestelde vragen over Waelbos en Rijnvaart

Hieronder treft u de vragen en antwoorden die onder andere tijdens de informatieavond op 08 september 2022 naar voren zijn gekomen.

Pumptrackbaan 08 09 2022

Zijn al deze plannen besproken met de nieuwe of de oude gemeenteraad?

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn alle zaken die van belang zijn besproken met de raad. Dat is dus de oude gemeenteraad.

U lijkt te denken dat de irritatie bestaat uit de keuze voor de pumptrackbaan. Daar zit echter niet de kern. De irritatie bestaat uit het feit dat u andere dingen doet dan dat wordt aangegeven in het bestemmingsplan (speelgelegenheid voor 7 tot 12 jaar) e

Een pumptrackbaan is van 0 tot wie er op wil fietsen en/of steppen. Dit is niet leeftijdsgebonden. In de raad is afgesproken om de speellocatie in Waelbos ook voor de oudere jeugd beschikbaar te maken. Door het aanleggen van de Pumptrackbaan is dit ook mogelijk en is het niet in strijd met het bestemmingsplan. De samenhang tussen de wegenstructuur en de pumptrackbaan ontgaat ons. Overigens wordt de oversteek van de Nieuwe Vaart en de Rijnvaartweg verbeterd bij de reconstructie van de Rijnvaartweg.  De aansluiting Nieuwe Vaart-Nerts is een interne weg van uw deelplan waarbij het dus voornamelijk de eigen wijkbewoners zijn die hier gebruik van maken.

Hoe is het ONW gelukt om spelen te realiseren tussen 0-17 jaar, dat in strijd is met het bestemmingsplan?

Een pumptrackbaan is van 0 tot wie er op wil fietsen en/of steppen. Dit is niet leeftijdsgebonden. In de raad is afgesproken om de speellocatie in Waelbos ook voor de oudere jeugd beschikbaar te maken. Door het aanleggen van de Pumptrackbaan is dit ook mogelijk en is het niet in strijd met het bestemmingsplan.

Goedenavond, Spijtig dat jullie niet naar de omwonenden luisteren, maar inmiddels had ik niet anders verwacht. Waarom is de toegang tot de speelgelegenheid voor 7 tot 12 (dat zou het immers zijn) niet vanaf de Rijnvaartweg? Dan hebben de omwonenden er het

Er is zeker wel geluisterd naar bewoners. Er zijn voor- en tegenstanders van de pumptrack. Sommige bewoners hebben zowel voor- als tegen gestemd. De alternatieven waren een trapveld of een skatebaan. Het is altijd lastig om te bepalen wat dan de beste oplossing is. ONW en gemeente Westland denken dat dit de meest geluidsarme speelinrichting is. Er komt boven geen verlichting of banken te staan, om overlast te beperken. 

Kan verkeer wat voor de Pumptrackbaan/park komt via de graaf van Zande komen? Niet dat dat verkeer via de nieuwe vaart komt en via de Nieuwe Vaart/Nerts de wijk weer moet verlaten.

Het lastige is altijd dat het veranderen van de huidige oplossing weer andere mensen raakt, die het er dan weer niet mee eens zijn. We gaan de oplossing niet aanpassen.

Bijzonder teleurstellende presentatie zoals al vaker is aangegeven is er totaal niet geluisterd naar de omwonenden dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren!

Er is zeker wel geluisterd naar bewoners. Er zijn voor- en tegenstanders van de pumptrack. Sommige bewoners hebben zowel voor- als tegen gestemd. De alternatieven waren een trapveld of een skatebaan. Het is altijd lastig om te bepalen wat dan de beste oplossing is. ONW en gemeente Westland denken dat dit de meest geluidsarme speelinrichting is. Er komt boven geen verlichting of banken te staan, om overlast te beperken. 

Tijdens de vorige Webinar is een detail plan voor de pumptrackbaan met beplanting en paden gepresenteerd. Die beelden staan ook op YouTube. In hoeverre zal het huidige plan daar dan van afwijken?

Momenteel wordt er een detailontwerp opgesteld. Daarbij vinden er kleine aanpassingen plaats. Maar in hoofdlijnen blijft het ontwerp hetzelfde. 

Wellicht pumptrackbaan iets verdiept aanleggen voor geluid etc?

Dit is niet mogelijk, omdat de leeflaag van 1mtr dik, die aangebracht is niet verstoord mag worden.

Waelbos 08 09 2022

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er gepland/ingetekend aan de kant van de nieuwe vaart? Wat is daar het nut van in het kader van eenrichting?

In overleg met de gemeente is besloten om hier vijf parkeerplaatsen aan te leggen. Dit is gedaan om parkeerdruk te voorkomen.

Waarom parkeerplaatsen langs de Nieuwe Vaart (Waelbos)?

Om parkeerdruk in de wijk te voorkomen.

Wanneer worden de hekken en betonnen blokken weggehaald?

Op dit moment kunnen de hekken nog niet verwijderd worden. Dit om te voorkomen dat iedereen in de verse aanplant gaat lopen, waardoor de groei hiervan mislukt. Eerst zal de Pumptrackbaan worden aangelegd en de trappen en paden om bij de Pumptrackbaan te komen.

Het eerdere plan voor de pumptrackbaan ziet er verzorgd uit, maar inkijk vanaf de berg moet echt beter beperkt worden. Nerts 1-6 kijken vanaf zolder neer op de berg. Met een paar boompjes los je dat niet op. Kan er gekeken worden of er niet meer grote bom

Er worden takkenrillen geplaatst, dit is een soort houten schutting. In de presentatie is dit zichtbaar op sheet 22. Daarop ziet u drie keer twee blauwe lijntje lopen. Op die locaties worden de takkenrillen geplaatst. Door daarnaast met onderbeplanting, struiken en bomen tegelijkertijd te werken is het aanzicht voller.

Wordt de speelplaats voor jonge kinderen omheind aan de kant van de Rijnvaartweg i.v.m. veiligheid?

Er zal bekeken worden hoe deze kleine speelplek zo veilig mogelijk kan worden ingericht.

Komt er wel verlichting in de speeltuin voor jonge kinderen in het Waelbos? Komen er prullenbakken?

Bij de kleine speeltuin beneden in Waelbos komt geen verlichting. Wel komen er banken en prullenbakken.

Een belangrijk punt voor de omwonenden is het zoveel mogelijk beperken van de inkijk. Ik vind het aantal hoge bomen erg tegenvallen. Waarom kunnen er niet gewoon zoveel mogelijk hoge bomen aan de kant van de Nerts gepland worden?

Er worden takkenrillen geplaatst, dit is een soort houten schutting. In de presentatie is dit zichtbaar op sheet 22. Daarop ziet u drie keer twee blauwe lijntje lopen. Op die locaties worden de takkenrillen geplaatst. Door daarnaast met onderbeplanting, struiken en bomen tegelijkertijd te werken is het aanzicht voller. Er is een taakstellend budget beschikbaar, binnen dit budget wordt het bos aangeplant.

Gaan de parkeervoorzieningen bij het waelbos nog door?

Er worden vijf parkeerplaatsen aangelegd naast Waelbos op de Nieuwe Vaart. Deze worden uitgevoerd in zogenaamde grasbetontegels, zodat indien er niet geparkeerd wordt deze toch een groene uitstraling hebben.

Ja de sproeier doet het, gisteren nog gezien

Dit klopt, de installatie is hierop ook gecontroleerd.

Ik heb de sproei installatie geen één keer zien werken het is echt doodzonde dit was echt niet nodig geweest.

De sproei-installatie werkt naar behoren. Dit is kortgeleden ook gecontroleerd.

Beplantingsplan zou zijn dat het er na een jaar uit zou zien als normaal drie jaar. Methode Ruyten o.i.d. Is dat nog overeind?

De methode Ruyten is nog altijd van toepassing. Door met onderbeplanting, struiken en bomen tegelijkertijd te werken is het aanzicht voller, maar niet hoger. Door deze methode gaan de bomen niet sneller groeien. Er is een taakstellend budget beschikbaar, binnen dit budget wordt het bos aangeplant.

Groen 08 09 2022

Word de ecologische zone nog aangeplant?

In het plantseizoen, dat loopt van november tot half april zullen groenvakken, de ecozone en het Waelbos aangeplant worden. Hiervoor is de opdracht al verstrekt.

Komt er nog definitieve beplanting in het plantsoen tussen Nerts 19-20, ter hoogte van de speeltuin? Er woekert hier veel onkruid, ook over het voetpad.

Binnenkort komt ONW met een Koffie-express op locatie. Alle deelnemers zullen hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Dit soort vragen kunnen dan op locatie direct en gerichter beantwoord worden. Ook start binnenkort een narooi-sessie, dan wordt onkruid verwijderd en uitval van struiken, bomen et cetera vervangen.

Nabij de speeltuinen verspreid over de wijk, de perken en de slootkant aan de Nieuwe Vaart staat het onkruid inmiddels 1 meter hoog. Wanneer wordt dit onkruid weggehaald?

Binnenkort wordt gestart met een narooi-sessie, dan wordt onkruid verwijderd en uitval van struiken, bomen et cetera vervangen.

Worden er in de ecozone nog bomen geplant in dit plantseizoen?

In het plantseizoen, dat loopt van november tot half april zullen groenvakken, de ecozone en het Waelbos aangeplant worden. 

In de ecozone Nerts t.h.v. 7 8 9 staan bomen ingetekend in het beplantingsplan. Pas nog bevestigd door ONW, maar wanneer worden ze geplant.

In het plantseizoen, dat loopt van oktober tot half april zullen groenvakken, de ecozone en de rest van het Waelbos aangeplant worden. 

Worden de plantsoenen tegen de huidige lintbebouwing aan de poelkade (Rijnvaart fase 1) nog beplant? Er staat nu alleen maar onkruid wat erg woekert door in onze siertuin.

Binnenkort komt ONW met een Koffie-express op locatie. De datum is op dit moment nog niet bekend. Alle deelnemers van deze presentatie zullen hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Dit soort vragen kunnen dan op locatie direct en gerichter beantwoord worden. 

Op de kruising Boommarter/Otter is er een stuk braakliggend groen, gaat dit nog aangeplant worden?

Binnenkort komt ONW met een Koffie-express op locatie. De datum is op dit moment nog niet bekend. Alle deelnemers van deze presentatie zullen hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Dit soort vragen kunnen dan op locatie direct en gerichter beantwoord worden.

Spelen 08 09 2022

Komt er wel ergens in het hele gebied een speelvoorziening met een hoge speeltoren/kabelbaan o.i.d.? De pumptrackbaan (erg leuk!!) ligt echt aan de buitenkant van de wijk en is voor de kinderen in Dijckerwaal/Vlindertuin een eind weg. Iets in het midden v

In Rijnvaart en Waelplas zal geen hoge speeltoren en/of kabelbaan komen. Het gaat nu niet over Dijckerwaal, maar over Rijnvaart en Waelplas. 

Bruggen 08 09 2022

Wanneer komt de brug bij de WEZEL. Daarbij heeft ONW tot op heden nog geen antwoord gegeven hoe zij zullen zorgdragen voor beperking van het fietsverkeer bij deze brug/straat. Gezien dit uiteraard gebruikt zal worden voor shortcut. Gezien er op de Wezel n

De aanbesteding is mislukt, het plaatsen van de bruggen zal dan ook meer tijd in beslag nemen. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij u op de hoogte stellen. In principe zijn dit overigens voetgangersbruggen, maar het valt natuurlijk moeilijk te voorkomen dat er mensen overheen fietsen. Wij zullen kijken in hoeverre wij het fietsen op de Wezel kunnen ontmoedigen.  Wat er wel of niet mogelijk is moeten we echter ter plekke nagaan.

Is er al zicht op wanneer de loopbruggen worden gerealiseerd over de ecologische zone?

De aanbesteding is mislukt, het plaatsen van de fietsbruggen zal dan ook meer tijd in beslag nemen. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij u op de hoogte stellen.

Wanneer worden de beloofde loop/fietsbruggen, aan de Nerts, nu eindelijk eens geplaatst?

De aanbesteding is mislukt, het plaatsen van de fietsbruggen zal dan ook meer tijd in beslag nemen. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij u op de hoogte stellen.

U gaf aan dat u nog niet exact kunt laten weten wanneer de loopbruggen tussen Bever en Nerts gereed zullen zijn. Maar kunt u wel enige indicatie geven, welk kwartaal is de verwachting? We zijn inmiddels ruim 2 jaar verder....

Het is lastig om hier nu een concreet antwoord op te geven, ONW hoopt binnen enkele maanden meer inzicht te kunnen verschaffen. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij u op de hoogte stellen.

Kan er een al een voorlopig ontwerp gedeeld worden m.b.t. de bruggen.

Helaas is dit niet mogelijk. De aanbesteding is mislukt, het plaatsen van de fietsbruggen zal dan ook meer tijd in beslag nemen. Zodra hier duidelijkheid over is zullen wij u op de hoogte stellen.

Rijnvaartweg 08 09 2022

Wordt er eigenlijk nog iets gedaan aan de veiligheid van voetgangers langs de rijnvaartweg. Nu onveilige situatie voor zowel de fietsers als voetgangers op het fietspad vanaf Nieuwe Vaart en Poelkade

Met de reconstructie van de Rijnvaartweg zullen er veilige oversteekplaatsen en voetpaden komen. Zie sheet 9.

Hoe wordt de oversteek van Maesemundeweg naar Nieuwe Vaart veiliger gemaakt?

Met de reconstructie van de Rijnvaartweg zal hier een veilige oversteekplaats worden aangelegd. Zie sheet 9.

Openbare ruimte 08 09 2022

Onwijs bedankt voor de duidelijke informatie

Hartelijk dank en graag gedaan.

Waar kunnen we vinden waar en wanneer de koffiekar er is?

Binnenkort komt ONW met een Koffie-express op locatie. De datum is op dit moment nog niet bekend. Alle deelnemers van deze presentatie zullen hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Dit soort vragen kunnen dan op locatie direct en gerichter beantwoord worden.

Kan er iets gedaan worden aan de snelheid over de fluwijn?

De inrichting van de Fluwijn komt overeen met deze van een weg waar 30km/u gereden mag worden (klinkers, fysieke snelheidsremmers in de vorm van drempels en kruisingpuntplateaus en de regel rechts gaat voor op de kruisingen). Het harder rijden dan de maximumsnelheid ligt vandaar in dit geval niet aan de inrichting van de weg, maar aan het gedrag van de weggebruiker.

De eenrichtingsweg aan de Nieuwe Vaart moet ik soms tegen in rijden omdat ik de Nerts niet kan uitkomen doordat de weg geblokkeerd wordt door verkeer wat aan het huis werkt die nog in bouw is.

Het is begrijpelijk als de weg wordt geblokkeerd (over een langere periode) dat er even een andere route wordt gereden. Maar zodra de blokkade is opgeheven wordt er weer verwacht dat u de verkeersregels opvolgt.

Wanneer komen jullie langs met de koffie kar rijnvaart fase 1 poelkade

Binnenkort komt ONW met een Koffie-express op locatie. De datum is op dit moment nog niet bekend. Alle deelnemers van deze presentatie zullen hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Dit soort vragen kunnen dan op locatie direct en gerichter beantwoord worden.

Het wegennet, iedereen over de Fluwijn, mensen die helemaal om moeten rijden, kunnen die niet via een andere weg uit de wijk. Mensen rijden behoorlijk hard over de fluwijn. Het is wachten op….

Wanneer straks Waelpolder gereed is, wordt zowel Rijnvaart als Waelpolder aan twee kanten ontsloten. De Fluwijn-Grote Vos vormt dan de interne ontsluiting van dit gebied, die aan de noordkant via de Fluwijn aansluit op de Rijnvaartweg en aan de zuidkant via de Grote Vos aansluit op Dijckerwaal. Het wordt dan mogelijk om over de Fluwijn via de Rijnvaartweg richting ’s-Gravenzande te gaan en over de Fluwijn-Grote Vos via Dijckerwaal richting Naaldwijk te gaan. De inrichting van de Fluwijn komt overeen met deze van een weg waar 30km/u gereden mag worden (klinkers, fysieke snelheidsremmers in de vorm van drempels en kruisingpuntplateaus en de regel rechts gaat voor op de kruisingen). Het harder rijden dan de maximumsnelheid ligt vandaar in dit geval niet aan de inrichting van de weg, maar aan het gedrag van de weggebruiker. 

Ik heb gevraagd over een stoep, nu zijn er stukken met zand. Dus blijft dat dan zo?

Binnenkort komt ONW met een Koffie-express op locatie. De datum is op dit moment nog niet bekend. Alle deelnemers van deze presentatie zullen hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Dit soort vragen kunnen dan op locatie direct en gerichter beantwoord worden. 

Aanvullend, tot op heden in de Wezel altijd bestempeld tot een voetpad. In de afgelopen 2 jaar hebben wij zowel wielrenners als scooters over dit pad wekelijks gehad. Wat gaat u aan dit probleem doen?

De inrichting hier is dusdanig duidelijk, dat het geen meerwaarde heeft om een extra voetpadbord te plaatsen. Fietsers en bromfietsers (bewoners die hier wonen) rijden hier dus doelbewust en weten dat ze in overtreding zijn. Het is ook goed om elkaar hierop aan te spreken. Daarnaast zullen wij kijken in hoeverre wij het fietsen op de Wezel kunnen ontmoedigen.  Wat er wel of niet mogelijk is moeten we echter ter plekke nagaan.

Word er geluiddempend asfalt gebruikt aan het begin van de Poelkade als de wegen worden vernieuwd? De verkeersbewegingen enorm toegenomen en door het realiseren van de nieuwe bebouwing is het een klankkast geworden tussen kassen en de woningen is hier in

De Poelkade wordt verder niet aangepakt. 

Er is meermalen toegezegd dat er iets zal worden gedaan aan de veiligheid op de rijnvaartweg ten aanzien van het eenrichtingsstuk. Er wordt flink gas gegeven. Er zouden borden komen 'auto te gast', wat is daar de status van?

Wij denken dat hier de Nieuwe Vaart wordt bedoeld vanaf de Rijnvaartweg. Hier komt nog aanvullende bebording, maar dat vraagt nog een aanvullend verkeersbesluit. Dat kost helaas enige tijd. 

Bij de Fluwijn staan inmiddels 2 prullenbakken. Wanneer worden er prullenbakken geplaatst aan de Nerts en de Nieuwe Vaart? Daar staat er geen 1. Zo kunnen hondenbezitters in ieder geval de hondenzakjes (snel)weggooien.

Er zal bekeken worden of- en waar het noodzakelijk is om extra prullenbakken te plaatsen.

Wanneer en wat wordt er gedaan aan het spookrijden op deze éénrichtingsweg.

Er zullen verkeersbesluiten worden genomen. Nadat het besluit genomen is kan er ook formeel gehandhaafd en beboet worden. Jammer genoeg is dit vaak gedrag van bewoners van de wijk. Het is ook goed om elkaar hierop aan te spreken. We zullen de bebording nalopen en indien noodzakelijk extra bebording plaatsen.

Wanneer komt er een stoep aan de nieuwe vaart???? Het is nu soms gevaarlijk met kleine kinderen.

Langs het Waelbos is een trottoir aangelegd. Langs de Nieuwe Vaart komt geen trottoir.