Waelbos update

10 augustus 2020

Zoals vorig jaar tijdens de informatieavond gecommuniceerd gingen wij er vanuit om begin 2020 te starten met de klankbordgroepen. Vanwege de veelvuldige vragen van uw kant over de diverse vogelsoorten die waarschijnlijk in Waelbos verblijven en de uitkomsten van de eco-effectscan hebben wij een uitgebreider onderzoek laten uitvoeren dan aanvankelijk gepland. Dit onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd en is nog in volle gang.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij half oktober meer informatie en informeren wij u nader over de voortgang en planning van Waelbos. Deelname aan de klankbordgroep is uitsluitend mogelijk voor direct omwonenden en kopers van het deelplan Rijnvaart. Wilt u onderdeel uitmaken van deze klankbordgroep? Schrijf u dan hier in.

Toelichting

Op 2 september 2019 waren alle omwonenden en kopers van het deelplan Rijnvaart uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen omtrent het Waelbos (voormalig NAVOS terrein).

Tijdens deze informatieavond presenteerde ONW de uitkomsten van de onderzoeken, de opdracht vanuit Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en de gekozen oplossing om de beplanting aan te pakken volgens de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR). De aanwezigen konden schriftelijk vragen stellen die zoveel mogelijk direct beantwoord werden. Inmiddels zijn alle vragen én de antwoorden verwerkt in een veelgestelde vragen pagina op de website (FAQ). Klik hier om direct naar de veelgestelde vragen te gaan.

Was u er niet bij of kijkt u graag nog eens de presentatie van die avond terug? Download dan hier een pdf van de presentatie van 2 september 2019.

 

Nieuws

Nieuwsbrief

Meld je aan en blijf vrijblijvend op de hoogte

Meld je nu aan

Meedoen met participatie spelen Rijnvaart?

Schrijf je hier in!